Adatvédelem és Cookie

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Marketing 007 által üzemeltetett www. marketing007.hu weblapon és aldoménjein történő adatkezelésre terjed ki. Az adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a következő oldalon: www.marketing007.hu/adatvedelem .

A Marketing 007 ( továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Az adatkezelő megnevezése:

 Név: Marketing 007

Székhely: 6723 Szeged, Hajós utca 28/B

Email cím: andras (at) marketing007.hu

Adószám: 67347403126
Nyilvántartási szám: 50098303

A Marketing 007 adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Tájékoztatás az adatkezelésről

 • A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a marketing007.hu weboldalon feltüntetett elérhetőségen.
 • Felhasználó kérelmére a Marketing 007 tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Marketing 007 a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
 • A Marketing 007 zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • A Marketing 007 törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 • A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben a Marketing 007 a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 • A Marketing 007 a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
 • A Marketing 007 a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
 • A Marketing 007 honlapján indított feliratkozás a feliratkozási feltételek elfogadását is jelenti egyben. Azaz, a blogértesítőre és/vagy az e-mail tanfolyamokra, hírlevelekre való feliratkozással egyidejűleg a felhasználó hozzájárulását adja, hogy ettől a weboldaltól (esetlegesen akár reklámot is tartalmazó) elektronikus levelet fogad. A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.
 • A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért.Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az adatkezelő által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

Tájékoztatás az adatbiztonságról

 • A Marketing 007 minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
 • A Marketing 007 minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.
 • A Marketing 007 az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Marketing 007 ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Marketing 007 rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.

Tájékoztatás a Cookiek használatáról

Cookiek (Sütik) segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, könnyebb lesz a webhely használata, könnyebben tud személyre szabott tartalmat elérni az interneten a felhasználó.

A Marketing 007 a harmadik fél által (Google) származó cookiekat használ, amely információt gyűjt arról, hogy a felhaszanáló hogyan használja a honlapunkat. A cookiekat elemzésekre, webanalitikára, hirdetések mérésére és remarketing lista építésére használjuk. A cookiek nem gyűjtenek olyan adatokat, amely alapján a felhasználó azonosítható lenne.

A felhasználó a cookiekat bármikor törölheti a számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjében a cookiek tiltását.

A Googletól származó cookiekhoz tartozó adatvédelmi irányelvekről bővebben itt olvashat.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük